جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سریال 00:00
باز پخش دوربین دانشجویی 00:20
فیلم سینمایی 01:00
بسته تولیدی نیمه شب 02:05
مستند 02:25
بازپخش سریال روز قبل 03:00
افلاکیان 03:25
سحر خیزان 03:30
مناجات حضرت علی (ع) 03:45
باز پخش بیت الهنا 05:20
مراسم اذان صبح 05:27
دور ، نزدیک 05:30
بازپخش دوم سریال روز قبل 06:20
باز پخش مراحب 06:50
فروغ ولایت 07:10
رنگین کمان 09:30
باز پخش شبهای کارون 10:30
خبر ورزشی 11:30
بیت الهنا 12:00
مراسم اذان ظهر 12:28
افلاکیان 13:20
تبیان 13:30
حرف آخر 14:40
باز پخش فیلم سینمایی 15:15
خبر 17:00
جمع خوانی قرآن کریم 17:30
مراسم اذان مغرب 17:33
باز پخش رنگین کمان 17:35
خبر عربی 18:30
مراحب 18:50
بی تعارف 20:00
رایحه 20:30
برنامه آموزشی خرداد 21:35
خبر 23:00