حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باز پخش دوم مجله خبرنگاران 00:00
باز پخش اول مجله خبرنگاران 00:25
تکرار فیلم سینمایی 01:15
بسته تولیدی نیمه شب 02:05
تامین 03:45
مناجات حضرت علی(ع) 04:20
رایحه 04:55
مراسم اذان صبح 04:55
مستند 05:20
باز پخش باد بادک ها 05:35
سخنرانی مذهبی 06:20
باز پخش برآیند 07:35
بازپخش سریال روز قبل 08:25
باز پخش مجله خبر نگاران جوان 08:45
مسیر تندرستی 09:24
البیت بیتکم 11:00
جامعه و قانون 11:20
خبر ورزشی 11:30
مستند تامینی 11:46
مراسم اذان ظهر 12:03
بازپخش دوم سریال 13:45
یادگیری برتر 14:45
فیلم سینمایی 15:15
خبر17 17:00
تامین 17:40
مراسم اذان مغرب 18:08
18:45
مراحب (عربی) 19:00
آبادی 19:50
پسران گمبوعه 20:55
جنگ شبانه 21:45
خبر 23:00
سریال 23:35