حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باز پخش اول قاب شیشه ای 00:25
باز پخش اول زنگ مدرسه 00:30
تکرار فیلم سینمایی 01:15
بسته تولیدی نیمه شب 02:05
تامین 03:45
مناجات حضرت علی(ع) 04:20
رایحه 04:55
مستند 05:20
مراسم اذان صبح 05:37
سخنرانی مذهبی 06:20
باز پخش انه و هلی 06:50
باز پخش شب های کارون 07:40
فوتبال تا فوتبال 07:50
بازپخش سریال روز قبل 08:25
باز پخش دوم زنگ مدرسه 08:45
مسیر تندرستی 09:24
البیت بیتکم 11:00
جامعه و قانون 11:20
خبر ورزشی 11:30
مراسم اذان ظهر 12:29
ایران626 12:35
بازپخش دوم سریال 13:45
یادگیری برتر 14:35
آیین وحدت 14:55
فیلم سینمایی 15:15
خبر17 17:00
تامین 17:40
مراسم اذان مغرب 18:18
مراحب (عربی) 18:45
راه روشن 18:55
مراحب (عربی) 19:00
تامین 19:20
جنگ شبانه 21:45
برآیند 21:50
خبر 23:00
سریال 23:35