اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ره توشه 00:00
مستند 01:30
برنامه های تولیدی مرکز 02:00
مناجات امیرالمومنین (ع) 03:45
مراسم اذان 04:30
مستند 05:00
برنامه های تامینی 05:30
سخنرانی مذهبی 06:00
بازپخش برنامه های سیما 07:00
بازپخش سریال روز قبل 08:00
میان برنامه 09:00
مراسم اذان 12:10
بازپخش سریال روز قبل 13:30
میان برنامه 14:30
فیلم سینمایی 15:30
خبر 17:00
تکرار برنامه های سیما 17:30
مراسم اذان 18:10
خبر عربی 18:30
سریال 20:00
میان برنامه 21:00
خبر 23:00
فیلم سینمایی 23:30