جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سریال 00:00
فیلم سینمایی 01:15
مستند 02:25
بازپخش سریال روز قبل 03:00
مراسم اذان صبح 05:02
باز پخش مراحب 05:20
بازپخش دوم سریال روز قبل 06:20
باز پخش مراحب 06:50
دعای ندبه 07:30
مسیر فردا 10:30
مراسم اذان ظهر 12:01
بیت الهنا 12:25
باز پخش فیلم سینمایی 13:00
تامین 13:40
انه و هلی 13:55
تفسیرنهج البلاغه 14:30
ترنم ظهور 14:40
خبر 17:00
مراسم اذان مغرب 18:11
باز پخش مسیر فردا 18:50
رایحه 20:30
هفت رنگ 21:00
ورزش خوزستان 21:50
خبر 23:00