اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باز پخش برنامه های سیما 05:00
بازپخش سریال روز قبل 07:30
باز پخش برنامه های سیما 08:15
اذان ظهر 13:10
مستند 14:15
باز پخش فیلم سینمایی 15:15
خبر 17:00
خبر عربی 18:30
اذان مغرب 20:30
سریال 20:45
خبر 23:00
فیلم سینمایی 23:30