حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بازپخش اول هفت رنگ 00:25
تکرار فیلم سینمایی 01:15
بسته تولیدی نیمه شب 02:05
تامین 03:45
04:15
مناجات حضرت علی(ع) 04:20
افلاکیان 04:50
مراسم اذان صبح 04:55
مستند 05:20
سخنرانی مذهبی 06:20
مراحب 06:50
باز پخش فوتبال تا فوتبال 07:40
شب های کارون 08:10
بازپخش سریال روز قبل 08:25
باز پخش دوم هفت رنگ 08:45
البیت بیتکم 11:00
باز پخش بی تعارف 11:45
مراسم اذان ظهر 12:03
بیت الهنا 12:40
یادگیری برتر 14:35
فیلم سینمایی 15:15
خبر 17:15
مراسم اذان مغرب 18:08
خبر عربی 18:45
مراحب (عربی) 19:00
گلگشت 20:55
لیالی النور 21:00
جنگ شبانه 21:45
مستند ایرانگرد 22:00
خبر 23:00
سریال 23:35