حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بازپخش مجموعه سنابل ورشن 00:00
مستند 01:20
بسته تولیدی نیمه شب 02:05
مراسم اذان 04:30
مراسم اذان صبح 04:45
مراسم اذان صبح 04:59
ادامه سحر خیزان 05:00
سخنرانی مذهبی 06:00
بازپخش انه و هلی 06:10
بازپخش روشنی های شهر 06:50
باز پخش سریال 07:35
شب های کارون 08:10
بازپخش قاب شیشه ای 08:45
رنگین کمان 09:30
البیت بیتکم 11:00
تامین 11:45
مراسم اذان 12:10
باز پخش دوم سریال 12:15
مراسم اذان ظهر 13:12
یادگیری برتر 14:15
آیین وحدت 14:30
بازپخش مجموعه سنابل ورشن 14:50
باز پخش فیلم سینمایی 15:15
فیلم سینمایی 15:30
خبر 17:15
شیشه عمر 17:45
مراسم اذان 18:10
خبر عربی 18:45
روشنی های شب 19:15
سریال 20:00
مراسم اذان مغرب 20:16
سریال سنابل ورشن 21:00
سریال 21:15
جنگ شبانه 21:45
خبر 23:00
فیلم سینمایی 23:30