جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سریال 00:00
فیلم سینمایی 01:15
مستند 02:25
بازپخش سریال روز قبل 03:00
مراسم اذان صبح 05:02
باز پخش مراحب 05:20
بازپخش دوم سریال روز قبل 06:20
باز پخش مراحب 06:50
رنگین کمان 10:00
باز پخش شبهای کارون 10:30
گفتگوی ویژه خبری 11:30
مراسم اذان ظهر 12:01
باز پخش فیلم سینمایی 13:00
خبر 17:00
مراسم اذان مغرب 18:11
مراحب 18:20
خبر عربی 18:30
بی تعارف 20:00
رایحه 20:30
خبر 23:00