حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه مراسم احیای شب قدر 00:00
دعای کمیل 01:20
بسته تولیدی نیمه شب 02:05
مراسم اذان 04:30
مراسم اذان صبح 04:45
مراسم اذان صبح 04:59
ادامه سحر خیزان 05:00
سخنرانی مذهبی 06:00
مراحب 06:10
بازپخش لیالی النور 06:15
دعای ندبه 06:35
بازپخش روشنی های شهر 06:50
شب های کارون 08:10
باز پخش آبادی 08:45
رنگین کمان 09:30
مستند تامینی 10:30
ویژه برنامه روز قدس 10:45
باز پخش بی تعارف 11:45
مراسم اذان 12:10
باز پخش دوم سریال 12:15
مراسم اذان ظهر 13:12
انه و هلی 13:15
یادگیری برتر 14:15
بازپخش لیالی النور 14:50
باز پخش فیلم سینمایی 15:15
فیلم سینمایی 15:30
خبر 17:15
جوانی دربست 17:45
مراسم اذان 18:10
خبر عربی 18:45
روشنی های شب 19:15
جوونی دربست 20:15
مراسم اذان مغرب 20:16
سریال سنابل ورشن 21:00
سریال 21:15
ورزش خوزستان 21:45
خبر 23:00
فیلم سینمایی 23:30