رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تفسیر موضوعی قرآن 00:00
تامین 00:20
تکرار فیلم سینمایی 01:00
بسته تولیدی نیمه شب 02:05
مستند 02:25
مناجات حضرت علی(ع) 03:20
افلاکیان 03:25
سحر خیزان 03:30
مراسم اذان صبح 04:50
سخنرانی مذهبی 05:20
دور ، نزدیک 05:30
باز پخش مجموعه حامض حلو 06:20
باز پخش روشنی های شهر 06:50
فروغ ولایت 07:10
باز پخش شب های کارون 07:40
باز پخش سریال روز گذشته 07:55
بازپخش سریال روز قبل 08:25
صبح زرستان 08:30
رنگین کمان 09:30
خبر ورزشی 11:30
باز پخش نخوه 11:35
باز پخش دوم مجموعه حامض حلو 12:30
افلاکیان 13:20
مراسم اذان ظهر 13:25
تبیان 13:30
بیت الهنا 13:40
غوغای خلوتیان 13:45
حرف آخر 14:40
یادگیری برتر 14:45
فیلم سینمایی 15:15
خبر 17:00
جمع خوانی قرآن کریم 17:30
مراحب (عربی) 18:45
خبر عربی 18:55
روشنی های شهر 19:15
مراسم اذان مغرب 20:22
رایحه 20:30
مجموعه حامض حلو 20:35
برنامه آموزشی خرداد 21:35
بی تعارف 22:20
خبر 23:00
سریال 23:35