حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باز پخش دوم سریال 00:00
باز پخش اول مجله خبرنگاران 00:25
تکرار فیلم سینمایی 01:20
بسته تولیدی نیمه شب 02:05
مستند 03:20
مناجات حضرت علی(ع) 03:50
مراسم اذان صبح 04:45
تامین 04:50
باز پخش باد بادک ها 05:35
مراحب 06:10
تامینی 06:50
شب های کارون 08:10
بازپخش سریال روز قبل 08:15
باز پخش مجله خبر نگاران جوان 08:45
البیت بیتکم 11:00
باز پخش آوای کارون 11:45
تامین 12:55
مراسم اذان ظهر 13:35
یادگیری برتر 14:35
فیلم سینمایی 15:15
خبر 17:15
خبر عربی 18:45
تامینی 18:50
مراحب (عربی) 19:00
مراسم اذان مغرب 20:45
آبادی 20:55
لیالی النور 21:00
جنگ شبانه 21:45
مستند ایرانگرد 22:00
خبر 23:00
سریال 23:35