حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی سیما

 

 

جدول پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بازپخش اول هفت رنگ 00:25
تکرار فیلم سینمایی 01:15
بسته تولیدی نیمه شب 02:05
تامین 03:45
04:15
مناجات حضرت علی(ع) 04:20
رایحه 04:55
مراسم اذان صبح 04:55
مستند 05:20
سخنرانی مذهبی 06:20
باز پخش فوتبال تا فوتبال 07:40
بازپخش سریال روز قبل 08:25
باز پخش دوم هفت رنگ 08:45
البیت بیتکم 11:00
جامعه و قانون 11:20
خبر ورزشی 11:30
باز پخش بی تعارف 11:45
مراسم اذان ظهر 12:03
بازپخش دوم سریال 13:45
یادگیری برتر 14:45
فیلم سینمایی 15:15
خبر17 17:00
تامین 17:40
مراسم اذان مغرب 18:08
18:45
مراحب (عربی) 19:00
کارگران مشغول کارند 19:55
پسران گمبوعه 20:55
جنگ شبانه 21:45
خبر 23:00
سریال 23:35