اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۲ تیر ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی صدا

 

 

جدول پخش هفتگی صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایران 00:30
سرود ملی و اعلام شروع برنامه ها 02:00
پزشک خانواده(تکرار) 02:05
مراسم اذان صبح 04:37
جزء خوانی قرآن کریم 05:00
در اشتیاق سپیده 05:19
قرآن و زندگی 05:45
زورق باران 06:00
دعای ندبه 06:15
قند پارسی 06:30
نجوای فرهنگ 07:00
افق روشن 07:10
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 08:30
آهوی هزاره 08:35
هگام با فلسطین 09:00
خبر استانی 11:30
خبر استانی 12:30
سخن انتظار 12:45
مراسم اذان ظهر 13:14
افلاکیان 13:25
چراغستان 13:30
پخش صدا 13:55
خبر سراسری 14:00
سخنرانی مناسبتی 14:45
میزگرد هفته (تکرار) 15:30
مسابقه سکو (تکرار) 16:15
پخش صدا 16:55
صدای روستا 17:00
مراسم اذان مغرب 20:31
قند پارسی 20:45
قند پارسی(تکرار) 20:45
نجوای فرهنگ 21:00
نمایش هفته (تکرار) 21:30
ویژه برنامه لیالی رمضانیه 22:00
پخش صدا 23:00
روشنا 23:05
رد پا (تکرار) 23:25
تکرار نمایش رادیویی 23:30