حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی صدا

 

 

جدول پخش هفتگی صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایران 00:30
تصنیف و ترانه 02:00
افق روشن 02:05
رنگین کمان همدلی 03:00
سخنرانی مناسبتی 03:35
آوای کتاب 03:45
بانگ نای 04:15
افلاکیان 04:35
قرآن و زندگی 04:55
در اشتیاق سپیده 05:00
جزء خوانی قرآن کریم 05:30
در اشتیاق سپیده 05:36
حدیث آرزومندی 05:45
مراسم اذان صبح 05:46
قرائت یک حزب قرآن 05:50
سرود 06:00
سرود 06:20
پخش صدا 06:55
خبر سراسری 07:00
طلوع صبح 07:10
خبر سراسری 08:00
پیام خوزستان 08:35
پخش صدا 09:15
خبر 90ثانیه ای 09:21
سلام کوچولو 10:15
پیام خوزستان 10:30
تندرستی 10:40
خبر استانی 10:45
پخش صدا 12:30
روزنه 12:35
خبر 90ثانیه ای 12:51
یک روز یک کتاب 13:50
پخش صدا 14:45
ذره بین 15:15
قند و عسل 15:30
خبر استانی 16:00
پخش صدا 16:15
صدای پای کارون 16:30
خبر استانی 17:30
تندرستی(تکرار) 18:00
مراسم اذان مغرب 18:10
پاتوق جوونی 18:15
خبر 90ثانیه ای 18:28
پیام خوزستان 18:45
تصنیف و ترانه 19:00
رنگین کمان همدلی 20:00
زلال جاری 20:25
پخش صدا 20:40
خبر استانی عربی 20:45
مساء الخیر 21:00
قصه و حکایه 22:30
احکام و شریعه 22:45
خبر 90ثانیه ای 23:00
موسیقی شب 23:05
قول و غزل (تکرار) 23:20
لحظه های اجابت و مراسم اذان ظهر 23:45