اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی صدا

 

 

جدول پخش هفتگی صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مراسم اذان ظهر 01:13
خبر استانی 01:25
آغازی دوباره 01:45
آغازی دوباره 01:55
سرود ملی و اعلام شروع برنامه ها 02:00
آغازی دوباره (تکرار) 02:05
صدای روستا (تکرار) 02:35
یک حکایت یک مثل 03:05
آوای کتاب 03:20
یادمان 03:50
پرسش و پاسخ اعتقادی 04:05
افلاکیان 04:50
تنظیمی 05:05
مراسم اذان صبح 05:12
در اشتیاق سپیده 05:19
قرآن و زندگی 05:45
قرائت قرآن کریم 06:00
مسابقه 06:25
قول و غزل و سرود 06:30
قند پارسی 06:45
خبر سراسری 07:00
طلوع صبح 07:10
خبر سراسری 08:00
موج مثبت 08:35
یک پیام حقوقی 09:05
یک حکایت یک مثل 09:06
پیام خوزستان 09:10
سرود 09:15
خبر استانی 09:20
پخش صدا 09:25
خانه سبز 09:30
قصه های بی بی گل 10:25
مسابقه 10:40
خبر استانی 10:45
یک حکایت یک مثل (تکرار) 11:45
ورزش خوزستان 12:00
ورزش خوزستان 12:30
سرود 12:40
لحظه های اجابت 12:45
آغازی دوباره 13:30
برگی از تاریخ 13:40
آغازی دوباره 13:50
خبر سراسری 14:00
زمین پاک 14:45
خبر استانی 16:00
مسابقه 16:55
صدای پای کارون 17:00
مصلای عشق 17:15
برگی از تاریخ 18:00
خبر استانی 19:05
رنگین کمان همدلی 19:15
تنظیمی 19:55
مراسم اذان مغرب 20:05
سرود 20:10
خبر استان (عربی ) 20:45
دیره هلی 22:00
قصه و حکایه 22:30
توضیح المسائل 22:45
خالدون 23:00
دمی از عشق 23:05
قول و غزل (تکرار) 23:20