اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۲۴ آذر ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی صدا

 

 

جدول پخش هفتگی صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایران 00:30
داستانک محرم 00:50
پخش صدا 00:51
افق روشن 02:05
رنگین کمان همدلی 03:00
سخنرانی مناسبتی 03:35
آوای کتاب 03:45
بانگ نای 04:15
افلاکیان 04:35
در اشتیاق سپیده 05:00
مراسم اذان صبح 05:16
قرائت یک حزب قرآن 05:25
جزء خوانی قرآن کریم 05:30
حدیث آرزومندی 05:45
سرود 06:00
دعای ندبه 06:05
یک قصه یک ترانه 06:35
قول و غزل 06:45
پخش صدا 06:55
قند و عسل 07:00
طلوع صبح 07:10
یک حکایت 07:45
خبر سراسری 08:00
مسابقه قرآنی 08:25
پخش صدا 08:35
نجوای فرهنگ 08:45
مسابقه قرآنی 08:55
هنا خوزستان 09:30
مهر افروزان 11:00
مستند 12:30
یک روز یک کتاب 12:45
انتظار 12:50
آوای کتاب 13:00
فالگوش 13:30
پخش صدا 13:45
سفر ها ونظرها 14:45
مسابقه سکو 15:00
یک حکایت یک مثل 15:15
مسابقه قرآنی 16:40
آهوی هزاره 17:00
تنظیمی 17:28
مراسم اذان مغرب 17:51
رنگین کمان همدلی 20:00
زلال جاری 20:20
پخش صدا 20:40
در مسیر فردا 20:45
صدای روستا 21:00
پرنیان 22:15
پخش صدا 23:00
موسیقی شب 23:05
قول و غزل 23:15