حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی صدا

 

 

جدول پخش هفتگی صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار رادیو ایران 00:00
اخبار استانی 00:30
تصنیف و ترانه 02:00
نگین سخن 02:03
افق روشن 02:05
رنگین کمان همدلی 03:00
با سحر خیزان 03:30
سخنرانی مناسبتی 03:35
آوای کتاب 03:40
بانگ نای 04:15
افلاکیان 04:35
در اشتیاق سپیده 04:40
مراسم اذان صبح 04:59
زمزمه های آسمانی 05:00
زلال جاری 05:12
قرائت یک حزب قرآن 05:18
جزء خوانی قرآن کریم 05:30
حدیث آرزومندی 05:45
سرود 06:00
قند و عسل 06:05
سرود 06:20
پخش صدا 06:55
اخبار رادیو ایران 07:00
اخبار رادیو ایران 08:00
اخبار استانی 09:15
پیام خوزستان 09:20
خبر 90ثانیه ای 09:21
پیام خوزستان 10:30
تندرستی 10:40
اخبار استانی 10:45
پخش صدا 12:30
روزنه 12:35
افلاکیان 12:40
خبر 90ثانیه ای 12:51
قند پارسی 13:35
یک روز یک کتاب 13:50
پخش صدا 14:45
ذره بین 15:15
فیض بندگی 15:45
اخبار استانی 16:00
پخش صدا 16:15
خبر استانی 17:30
پیام خوزستان 17:45
خبر 90 ثانیه ای 17:58
صدای پای کارون 18:00
خبر 90ثانیه ای 18:28
تصنیف و ترانه 19:00
رنگین کمان همدلی 20:00
مراسم اذان مغرب 20:16
پخش صدا 20:40
اخبار استانی عربی 20:45
قصه و حکایه 22:30
الاحکام و الشریعه 22:45
خبر 90ثانیه ای 23:00
گلستان حکمت 23:05
قول و غزل (تکرار) 23:20