اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی صدا

 

 

جدول پخش هفتگی صدا

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایران 00:30
تصنیف و ترانه 02:00
رنگین کمان همدلی 03:00
سخنرانی مناسبتی 03:35
آوای کتاب 03:45
بانگ نای 04:15
افلاکیان 04:35
قرآن و زندگی 04:55
در اشتیاق سپیده 05:00
مراسم اذان صبح 05:16
قرائت یک حزب قرآن 05:25
جزء خوانی قرآن کریم 05:30
حدیث آرزومندی 05:45
سرود 06:00
قول و غزل 06:20
ایستگاه نوجونی 06:35
پخش صدا 06:55
خبر سراسری 07:00
طلوع صبح 07:10
خبر سراسری 08:00
پیام خوزستان 08:35
پزشک خانواده 08:45
یک پیام حقوقی 09:05
پخش صدا 09:15
خبر 90ثانیه ای 09:21
نمایش 09:55
سلام کوچولو 10:15
پیام خوزستان 10:30
تندرستی 10:40
خبر استانی 10:45
نگاه نو 12:30
یک روز یک کتاب 12:45
خبر 90ثانیه ای 12:51
میزگرد هفته 13:00
ایراندخت 13:35
پخش صدا 13:45
پخش صدا 14:45
پزشک خانواده 15:00
ذره بین 15:15
آوای کتاب 15:30
خبر استانی 16:00
پخش صدا 16:15
صدای پای کارون 16:30
مسابقه بشارت 16:55
پاتوق جوونی 17:30
مراسم اذان مغرب 17:51
تندرستی(تکرار) 18:00
خبر 90ثانیه ای 18:28
تصنیف و ترانه 19:00
رنگین کمان همدلی 20:00
زلال جاری 20:25
پخش صدا 20:40
خبر استانی عربی 20:45
مساء الخیر 21:00
توضیح المسایل 22:15
خبر 90ثانیه ای 23:00
موسیقی شب 23:05
توضیح المسائل 23:15
شب فیروز ه ای 23:30