رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

حضورشهردار اهواز در معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خوزستان - خبر - نمایش محتوا

 

 

حضورشهردار اهواز در معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خوزستان

حضورشهردار اهواز در معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خوزستان

به گزارش روابط عمومی صدا وسیمای مرکز خوزستان مهندس شاعری  شهردار اهواز به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار با حضور در مرکز خوزستان ازحوزه معاونت اطلاعات و اخبار این مرکز باز دید کرد .

شاعری دراین بازدید ضمن تبریک روز خبرنگار ، به دشواریهای  حرفه خبرنگاری اشاره کرد و گفت : خبرنگاری زمان و مکان نمی شناسد وتلاش و زحمات شبانه روزی همکاران حوزه معاونت اطلاعات واخبار مرکز خوزستان در شرایط سخت کاری بسیارقابل تقدیراست پربیننده ترین ها