لوگو

لزوم خلاقیت و کیفیت بخشی در درس تربیت بدنی

لزوم خلاقیت و کیفیت بخشی در درس تربیت بدنی

لزوم خلاقیت و کیفیت بخشی در درس تربیت بدنی

معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش خوزستان گفت: کارگاه آموزشي ارائه
خلاقيت و ارتقاي کيفيت در درس تربيت بدني براي سرگروه هاي تربيت بدني درخوزستان مي شود.
محمود معزي در همايش تربيت بدني که با حضور 40 نفر از سرگروه هاي درس تربيت بدني در اداره آموزش و
پرورش استثنايي خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: گروه هاي آموزشي يکي از
نهادهاي علمي است که با سابقه ديرينه در نظام آموزشي ، تهيه و تنظيم محتوا و
نظارت بر اجراي آنها منشاء خدمات و تحولات چشمگيري در حوزه برنامه هاي
درسي بوده ست .

وي هدف از برگزاري اين کارگاه آموزش را تعامل و تبادل انديشه در درس تربيت بدني دانست و خاطر نشان ساخت: در اين
گردهمايي وضعيت موجود درس تربيت بدني در استان خوزستان مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت.

معزي گفت:  همراهي گروه هاي آموزشي با مجموعه آموزش و پرورش در استان
خوزستان و ارسال نظرات و پيشنهادات سازنده و مطالب جديد در زمينه پيشرفت
گروه تربيت بدني ، زمينه رشد اين درس را در مدارس فراهم مي کند و سرگروه
هاي آموزشي بايد فعاليت هاي تربيت بدني در مدارس را به خوبي هدايت و رهبري کنند.

همچنين مواردي چون   نيازسنجي جهت برگزاري دوره هاي دانش افزاي، نحوه ي
اجراي و جمع آوري عملکرد گروه ها، دريافت پيشنهادات در رابطه با اطلاح فرم
ارزيابي عملکرد، ارسال تقويم اجرايي گروه هاي آموزشي مناطق با مهلت يک هفته
اي، برگزاري جشنواره هاي توليد محتواي الکترونيکي و معلمان خلاق، ارسال
مطالب علمي و مقالات به ايميل گروه هاي آموزشي استان جهت درج وبلاگ،
برگزاري کارگاه آموزشي خلاقيت جهت اجراي آلگوهاي برتر تدريس و برگزاري دوره
کفيت بخشي در سطح مناطق استان به تصويب اعضاي شرکت کننده در اين همايش رسيد.