بخشی از برنامه بیت الهنا ویژه ایام محرم

دمید روح غم اندر تن مه غم عالم

تو نوحه سر بده چون شد عزای اشرف آدم

لباس تیره به تن کن، ز داغ نوحه تو سر کن

که گشته ماه عزا و دوباره گشت محرم

سیمای مرکز خوزستان به مناسبت ایام محرم محتوای برنامه بیت الهنا را به این ایام پرشور اختصاص داده است. این برنامه در این ایام هر روز غیر از جمعه در ساعت 13:15 به مدت 40 دقیقه تهیه و پخش می شود.

 

 

 

 

 

 

Loading the player...
سال تولید: شهریور 97
عوامل تولید:

تهیه کننده :آقای باجی