بررسی آسیب های چهارشنبه آخر سال

بررسی آسیب های اقدامات ناشایست در چهار شنبه آخر سال در برنامه گلخونه با تهیه کنندگی خانم صافی از ساعت 10:30 به مدت 50 دقیقه از سیمای مرکز خوزستان.

Loading the player...
سال تولید: اسفند 97
عوامل تولید:

تهیه کننده : خانم صافی