سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۷ دی ۱۴۰۰

برندگان مسابقه بیت الهنا مهر، آبان و آذر - سیما - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه بیت الهنا مهر، آبان و آذر

برندگان مسابقه بیت الهنا مهر، آبان و آذر

برندگان مسابقه بیت الهنا مهر، آبان و آذر

برندگان مسابقه بیت الهنا مهر، آبان و آذر

منصور سلمانی زاده از اهواز

سعید عبیات از اهواز

طالب بوعذار از اهواز

حمزه حیدری از حمیدیه

کوثر امیری از اهواز

ایمان سیاحی از سوسنگرد

مهدی غوابش از سوسنگرد

سالم باوی از کارون

چیتایه سالمی از حمیدیه

زینب سواری از اهواز

علیرضا جلالی از اهواز

غنیه ساده نژاد از اهواز

مریم حاتمی از اهواز

جواد شاهوری از شادگان

فاضل مطوری از ماهشهر

محمود سالمی از اهواز

لیلا مهدوی از سوسنگرد

اخلاص ساعدی از حمیدیه

سعدیه نعیمی از هندیجان

بدریه پرویز از ماهشهر

یاسمن بحرانی از هندیجان

حیدر شرهانی از اهواز

زینب موسوی از اهواز

فریده بالدی از اهواز

زهرا غوابش از اهواز

علی دحیماوی از اهواز

خلف جلیزی از سوسنگرد

محمد حرگانی از اهواز

مهدی نواصر از کارون

زهرا نواصر از کارون

علی بنی تمام از ملاثانی

بهنام عقیلی از اهواز

بسنه ناصری از اهواز

ندا هنرور از اهواز

محبوبه حزباوی از اهواز

سکینه سواری از اهواز

مائده عقیلی از اهواز

فاطمه افشارلو از اهواز

محمد هادی حجی از قم

فاطمه اسکندری از اهواز

شیما شیخ زایری از اهواز

عبدالرضا دنبوسی از اهواز