حماسه حضور

حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از سوی آحاد مردم، مشارکت در سرنوشت کشور است.

از آنجایی که انتخابات سرنوشت کشور را رقم میزند سیمای مرکز خوزستان با تهیه کنندگی آقایان غفاری و یوسفی اقدام به تهیه ویژه برنامه ای به نام " حماسه حضور " نموده است که در روز جمعه  از 7 صبح تا 22 این برنامه پخش می شود.در این برنامه به صورت زنده با 4 پایگاه اخذ رای در سطح شهر اهواز ارتباط گرفته می شود

Loading the player...
سال تولید: اسفند 98
عوامل تولید:

تهیه کنندگان :  آقایان غفاری ، یوسفی