صبح زرستان

سیمای مرکز خوزستان اقدام به تهیه و پخش ویژه برنامه ای به نام صبح زرستان با ساختار ترکیبی هر روز صبح از ساعت 8 به مدت 45 دقیقه نموده است.صبح زرستان با محوریت معرفی مناظر و اماکن دیدنی استان خوزستان تولید و پخش می شود.

Loading the player...
سال تولید: شهریور99
عوامل تولید:

.