عزاداری 28 صفر

شبکه استانی سیمای خوزستان به مناسبت 28 صفر مراسم عزاداری شهرستان شوش دانیال (ع) را بصورت زنده و مستقیم تهیه و پخش کرد.

Loading the player...
سال تولید: 1394
عوامل تولید:

تهیه کننده: سید حسین خلف سیدی