معرفی ویژگی های انقلاب 3

معرفی ویژگی های انقلاب اسلامی ایران از زبان صدام حسین هبدالمجید تکریتی.

Loading the player...
سال تولید: بهمن 97
عوامل تولید:

معاونت فضای مجازی مرکز خوزستان