موشن گرافیک معرفی کرونا ویروس

موشن گرافیک معرفی کرونا ویروس کاری مشترک بین سیمای مرکز خوزستان و شبکه مجازی شبکه خوزستان.

Loading the player...
سال تولید: اسفند 98
عوامل تولید:

سیمای مرکز خوزستان

فضای مجازی شبکه خوزستان