نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت

شبکه استانی سیمای خوزستان در برنامه ای گزارشی اقدام به تهیه و پخش برنامه ای از نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت که در اهواز برگزار شد را نمود.

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

*