گزارش مواکب ماهشهر

مستندی گزارشی که به بررسی مواکب شهرستان ماهشهر می پردازد. در این گزارش از همان ابتدای شروع ساخت مواکب تا پذیرایی از عاشقان حسینی تصاویر تهیه شده از شبکه استانی سیمای خوزستان پخش می شود.

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

*