الف تا ب انتخاب

در هر حركتى بايد بدانيم چه مى خواهيم، به كجا بايد برويم و از چه ابزارهايى براى رسيدن به مقصد بهره ببريم تا بتوانيم بهترين راه رسيدن به آن را برگزينيم. تا مقصد و مقصود براى ما مشخص نباشد، انتخاب راه و رسيدن به آن هم مقدور نخواهد بود. رسيدن به مقصد با هدفِ نامعلوم و راه نامشخص و در زمان غير معيّن، امرى ناممكن است. زندگيِ بدون هدف و مقصد، زندگى واقعى نيست.

با توجه به اهمیت فوق العاده انتخاب در  صحنه های مختلف زندگی چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی و سیاسی  برآن شدیم تا ویژه برنامه ای به نام الف تا ب انتخاب را تدارک ببینیم .

این برنامه روزهای دو شنبه و پنج شنبه هر ماه از شبکه ی استانی صدای خوزستان به صورت ضبطی تهیه و پخش می شود .

در این برنامه آیتم های مختلفی را در نظر گرفته ایم که عبارتند از: پلاتو، کارشناس ، سخنان مقام معظم رهبری در باره ی انتخابات ، آنونسهای مرتبط

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :محمود رضا ستایش

صدابرادار : شاهسوری

تاریخ تولید: فروردین 1396