بازتاب

بازتاب عنوان برنامه ای است که سعی دارد باز تابی باشد از موانع و مشکلاتی که در راه اقتصاد استان وجود دارد وبه دنبال ارائه راهکارهایی  است  تا این موانع مرتفع شود و استان خوزستان هر روز پیشرفت های بیشتری را تجربه کند .  این برنامه سعی دارد تا با استفاده از همراهی مخاطبین مشکلات را شناسایی وپیگیر حل مشکل  ازسوی  مسئولین مربوطه  باشد .

چنانچه پی گیر مسائل و مشکلات شهری و روستایی استان هستید حتما شنونده برنامه ی " بازتاب" کاری از گروه اجتماعی صدای مرکز خوزستان باشید. بازتاب دریچه ای است برای طرح مشکلات از طرف مخاطبان خوزستانی و پاسخگویی از جانب مسئولان استان

بازتاب روز های چهارشنبه ساعت11  به صورت زنده  از شبکه استانی صدای مرکز خوزستان تهیه و پخش می شود .

.

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده : مرضیه افتخاری

تهیه کننده : تلناز سکز

تاریخ تولید: اردیبهشت 95