بخشی از برنامه گذر گاه دانش

صدای مرکز خوزستان اقدام به تهیه و پخش برنامه ای به نام گذرگاه دانش به تهیه کنندگی آقای رایگانی در ساعت 10 صبح به مدت نیم ساعت نموده است.در این بخش از برنامه، تاریخچه ساخت آیینه را به شما تقدیم می کنیم.

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده :نگار کریمی

تاریخ تولید: اردیبهشت 97