رنگین کمان همدلی

صدای مرکز خوزستان اقدام به تهیه و پخش برنامه ای به نام " رنگین کمان همدلی "  به صورت زنده نموده است که هدف از تهیه این برنامه معرفی آداب و رسوم و فرهنگ استان خوزستان و معرفی هر یک از قومیت های استان می باشد.این برنامه کارشناس محور است و کارشناس به صورت تلفنی و زنده حضور خواهد داشت . از جمله بخش های دیگر برنامه بخش ضرب المثل ها و معرفی واژگان مختص هر قوم است و در صورت امکان بخش های گزارشی از اقوام مختلف می باشد .رنگین کمان همدلی در روزهای دوشنبه با تهیه کنندگی خانم نجدی به آداب و رسوم اقوام شوشتری و روزهای سه شنبه با تهیه کنندگی خانم حسن پور به آداب و رسوم قوم لر و یک هفته در میان با تهیه کنندگی خانم سکز به آداب قوم قشقایی و مردم دزفول و روزهای سه شنبه با تهیه کنندگی خانم شاهسواری به قوم بهبهانی و روزهای شنبه و یکشنبه با تهیه کنندگی آقای حسین زاده به آداب و رسوم قوم بختیاریو با تهیه کنندگی آقای خسروی روزهای چهارشنبه به آداب و رسوم قوم عرب می پردازد .برنامه رنگین کمان همدلی هر روز ساعت 20:10 به مدت 45 دقیقه از صدای مرکز خوزستان پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

.

تاریخ تولید: شهریور 98