هنا خوزستان

ضرب المثل گنجينه ادبي و فرهنگي هر ملتي مي باشد و مي توان به واسطه تاثير گذاري قوي كه دارند به اصلاح برخي رفتارها و طرز فكرهاي نادرست پرداخت.از این رو صدای مرکز خوزستان در نظر دارد تا برنامه ای را با استفاده از این ضرب المثل ها تولید کند. این برنامه باحضور یک مجری ومجری بازیگر دراستودیو وبطور زنده پخش میشود هرهفته روزهای جمعه به یک ضرب المثل عربی خوزستانی پرداخته میشود ودرطی برنامه به مسائل فرهنگی اخلاقی واجتماعی مرتبط با ضرب المثل را مورد بحث وبررسی قرار میدهد .گزارش ها هرهفته ازیکی از شهرهای خوزستان ویا روستاها پخش میشود. دردو ایتم نمایش بصورت زنده درهریک یک بازیگر وارد استودیو میشود وبه ایفای نقش مرتبط با نمایش نامه میپردازد .یکی ازاین ایتمها در استودیو اتفاق می افتد ودرایتم دوم بازیگر همراه با بازیگر مجری برنامه به خارج استودیو می روند که با کمک افکت فضاسازی مناسب ایجاد میشود .در گزارش ویژه یک قطعه اواز محلی توسط گزارشگر ضبط میشود.تولید اوازهای ریتمیک ضرب المثل وپخش تلفن ها وپیامک های مردمی نیز در طول برنامه صورت میگیرد. برنامه هنا خوزستان با ساختار ترکیبی نمایشی و با تهیه کنندگی خانم روشنک عباسیان جمعه ها ساعت 9 به مدت 2 ساعت پخش می شود .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : خانم روشنک عباسیان

تاریخ تولید: اردیبهشت 98