رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

فرکانس هاي سیما

 

 

 

کانال های تلویزیونی قابل دریافت توسط گیرنده دیجیتال در شهرستانهای استان خوزستان

 

لالی

باغملک

شوش اندیکا

مسجد

سلیمان

هفتکل رامهرمز

دزفول

اندیمشک

بهبهان

ایذه شادگان

دشت آزادگان

بستان

سوسنگرد

آغاجاری

بهبهان

امیدیه

رامشیر

هندیجان

ماهشهر

شوشتر

گتوند

اهواز

کارون

باوی

ملاثانی

حمیدیه

نام شهرستان

25

 31

7

59

22

 28

22

 48

50

 56

56

 65

66

 69

34

 40

38

48

57

 60

25

39

 45

7

 10

29

 35

23

26

32

کانال تلویزیونی دیجیتال

 

 

 

کانال های تلویزیونی قابل دریافت در اهواز