سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

آب دهان انداختن - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

آب دهان انداختن

آب دهان انداختن بر روی زمین یک انتخاب اخلاقی می باشد.اگر شخصی پایبند به اصول اخلاقی نباشد معمولا به اینکه مردم در موردش چه فکر می کنند اهمیت نمی دهد.آب دهان انداختن همیشه یک کار ناپسند تلقی شده ،ر از انجا که هر وقت می خواستند شخصی را تحقیر کنند بر روی آب دهان می انداختند و ...این عمل ناشایست علاوه بر اینکه باعث بهم خوردن حال دیگران می شود می تواند باعث انتقال بعضی از بیماری ها هم باشد به طوری که در برخی کشورها برای این کار ناشایست مجازاتی در نظر گرفته شده است.

Spitting on the ground a moral choice. If a person is not usually adhere to the ethical principles that people do not care about what they think the