سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

اجابت دعا - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اجابت دعا

دعا بهترین وسیله ارتباطی مخلوق با خالق است و یکی از روش های تذهیب نفس و جلا یافتن مروارید ذاتی انسان ها؛ دعا ابزاری برای درک بهتر انسانیت است هرکسی دعا کردن به او عطا شود اجابت دعا هم به او عطا می شود.شرط دعا این است که به امید اجابت دعا ، دعا بکنیم اگر با توکل برخدا چنین دعا کردی که دعایت مستجاب شود قطعا دعای شما مستجاب خواهد شد.

Prayer is the best means of communication with the Creator created one soul and polished gilding techniques to find Pearl inherent in human beings; prayer is a means to better understand humanity.