رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

احکام عزاداری محرم2 - خبر - نمایش محتوا

 

 

احکام عزاداری محرم2

احکام عزاداری محرم2

احکام عزاداری محرم2

امام خمینی رحمه الله : در مورد زنجیر زنی که منجر به سیاه شدن یا مجروح شدن بدن می شود و همچنین غالبا پشت پیراهن افراد باز است و بیشتر درخیابان و معابر عمومی ظاهر می شوند فرموده اند: مانعی ندارد، مگر اینکه موجب ضرر فاحش بر بدن شود.

 پربیننده ترین ها