سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

احکام فرو بردن سر در آب در زمان روزه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

احکام فرو بردن سر در آب در زمان روزه

از جمله کارهایی که روزه را باطل می کند « فرو بردن تمام سر در آب » است . البته این موضوع اگر عمدی و با توجه باشد و تمام سر یک باره در آب قرار گیرد موجب ابطال روزه خواهد بود . - اما اگر بخشی از سر در آب بود و بخشی بیرون از آب یود ، روزه باطل نیست . - اگر تمام سر در آب است ولى موها چون بلند است از آب بیرون بماند ، روزه باطل می‌شود . - در صورتی که فروبردن سر در آب غیر عمدی باشد مثلا در کنار استخر راه برود ولی به یکباره سرخورده و به صورت غیرعمدی در آب بیفتد روزه اش باطل نیست . - یا اینکه فرد حواسش نیست که روزه است ؛ شیرجه به داخل آب برود و تمام سر او را آب بگیرد ،ولی یک دفعه یادش بیاید که روزه است باید سریع از آب بیرون بیاید که در این صورت روزه اش باطل نیست . - اگر فردی او را به داخل آب هل بده و با فشار سر او را داخل آب ببرد در این صورت نیز چون عمدی نیست ؛ روزه باطل نیست . - استخر رفتن در حال روزه ایرادی ندارد ؛ البته با این شرط که مراعات شود که تمام سر را زیر آب فرود نبرد و آبی نخورد . ولی اگر بعد از افطار استخر برود بهتر است