سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

اخلاط چهار گانه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اخلاط چهار گانه

Loading the player...

اخلاط 4 گانه صفرا ، دم ، بلغم و سودا با هم ترکیب می شوند و بدن انسان را می سازند به نسبت و مقدار بکار رفته این 4 تا خلط در بدن هر فرد خصوصیات هر فرد شکل می گیرد. بلند قدی ، کوتاهی قد، رنگ پوست، رنگ چشم ، و سایر خصوصیات و رفتارهای متفاوت مربوط به مقدارو نسبت خلط های چهار گانه در هر شخص می باشد. میزان و مقدار اخلاط چهارگانه در بدن باعث به وجود آوردن افراد با مزاج های متفاوت می شود بنابراین خصوصیات بدنی و اندام ها و علاقمندی به غذاها و رفتار افراد و مزاجشان دارد که با هم متفاوت می باشند اگر مقدار اخلاط صفرا ، دم ، بلغم و سودا در یک فرد متناسب باشند آن شخص دارای مزاج معتدل می باشد اگر مقدار صفرا در شخص نسبت به فرد معتدل بیشتر باشد می گویند که این شخص مزاج صفراوی دارد و اگر مقدار خلط دم بیشتر باشد می گویند این شخص مزاجش دموی می باشد و اگر بلغمش زیاد باشد می گویند بلغمی و اگر مقدار سودا زیادتر از فرد معتدل باشد می گویند که این فرد سودایی می باشد.