سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

آرامش و یاد خدا - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

آرامش و یاد خدا

Loading the player...

ذکر خدا آرامش دهنده انسان است بشر با تمام پیشرفت هایی که در عرصه های مختلف به دست آورده است اما امروزه دچار استرس ها و نا آرامی ها می باشد و همواره برای فائق آمدن بر آنها کوشیده است بررسی حال مومنان و افراد بی ایمان روشنگر این حقیقت است که مومنان در مقابل افراد بی ایمان از زندگی بهتری برخوردار هستند افراد بی ایمان در یک حال اضطراب و نگرانی دائم به سر می برند و این ایمان است که به مومنان آرامش خاطر عطا می کند تنها در سایه توحید ، آرامش وجود دارد و شرک و بت پرستی مایه اضطراب می باشد . عوامل گوناگونی ممکن است انسان را پریشان و نگران کند مانند ترس از آینده مبهم، اندوه بر گذشته تاریک ، ضعف و ناتوانی در برابر مشکلات ، احساس پوچی در زندگی و...همه درپرتو ایمان پاک به خداوند از بین برداشته می شود.