سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

آزاده مرد کربلا - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

آزاده مرد کربلا

عمر بن سعد به همه اعلام کرد که تن به تن با حر مبارزه نکنید تا اینکه به او تاختند و او را به شهادت رساندند سپس امام در لحظه شهادت حر به بالین او رسید در حالیکه خون از بدنش جاری بود فرمود:  آفرین بر تو ای حر تو آزاده مرد هستی همانطور که تو را در دنیا و آخرت حر نامیدند.

you're a free man in this world and the Hereafter as you move called.