سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

استراژی شاه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

استراژی شاه

Loading the player...

دانلود

هر چه دورتر بهتر، این استراژی شاه بود و ترجیح داد ادامه تبعید امام را در فرانسه بگذراند و امام در فرانسه هر روز با رسانه ها و روزنامه ها صحبت میکرد و هیچ فرصتی را از دست نمی داد تا اینکه شاه از کشور خارج شد...

The farther the better, this strategy was king, preferring to continue his exile in France to spend