سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

اسدخان بختیاروند - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اسدخان بختیاروند

Loading the player...

دانلود

اسدخان بختیاروند: ملقب به اسدخان شیر کش یکی از سرداران دوران قاچاریه است. لقب او به این علت است که در دره ی شیمبار با شمشیر خود یک شیر را کشته و این لقب به وی نسبت داده شده است. او در ابتدای دوران قاچاریه به همراه تعداد زیادی از سران بختیاری در تهران گروگان بودند و در این دوران قراردادی بین قاجاریه با فرانسه (ناپلون بناپارت) بسته می شود و ژنرال فرانسه به ایران آمده تا سپاه ایران را به سلاح جنگی تجهیز کند و در این میان حکومت قاجار قصد داشت تا اسدخان را از سر راه خود برداشته ولی نا کام می ماند و اسدخان از سال 1222 لغایت 1235 ه.ق بعنوان یاغی تحت تعقیب بود و جنگ و گریزهایی میان او با سپاه قاجار داشتند و در نهایت پس از اتفاقاتی که برای او رخ می دهد به دست دخترش به وسیله سم کشته می شود.