سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

آسیاب های آبی رامهرمز - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

آسیاب های آبی رامهرمز

Loading the player...

با توجه به بررسی میدانی باستان شناسی که در دشت رامهرمز انجام شده است وجود کانال های آب قدیمی در دوره پیش از تاریخ و خصوصا دوره ایلامی بسیار مشهود می باشد .اولین کانالی که در منطقه رامهرمز از آب رودخانه الله منشعب شده است در جنوب تپه باستانی " بورمی " به طرف تپه باستانی" سرتولی" می باشد. کانال آب همینطور دشت را تا نزدیک روستای مربچه منشعب می کرده است. احداث کانال هایی در دوره های تاریخی در منطقه رامهرمز وجود داشته است نمونه بارز آن کانال آبی می باشد که در کنار روستای جوبجی و دهیور که کیلو متر ها بالا دست در جایی به نام " سراوان " (سراوان) هدایت می کردند . اما در دوره های اسلامی سر راه کانال آب سراوان (جوبجی) آسیاب دهیور ، بنه حاجی ، جوبجی و... قرار داشت که هنوز آثاری از آنان باقی مانده است.