سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

آش بی بی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

آش بی بی

بی بی تصمیم دارد آشی را که پخته است را بین همسایه ها تقسیم کند . امیر حسین برای تقسیم کردن آش ها به بی بی خیلی کمک می کند و بی بی بخاطر کمک کردن امیر حسین و کارهای خوبی که کرده است  تصمیم می گیرد که برای او یک داستان قشنگ تعریف کند.