سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

اصل ششم قانون اساسی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اصل ششم قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه،چهارده فصل و یکصدو هفتادو هفت اصل می باشد. فصل اول اختصاص به اصول کلی حاکم بر آن دارد. اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.