جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

اصل یکصد و دوم قانون اساسی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اصل یکصد و دوم قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه، چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد. موضوع فصل هفتم: شوراها/ اصل یکصد و دوم: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.