سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

اعضای شورای اسلامی بخش - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اعضای شورای اسلامی بخش

دانلود

نخستين جلسه شوراي اسلامي بخش ، كه در اين آيين نامه شورا ناميده مي شود ، پانزده روز پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي اسلامي روستاهاي واقع در محدوده بخش به دعوت بخشدار تشكيل مي شود و با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضا رسميت مي يابد و فعاليت آن تا پايان دوره فعاليت چهار ساله شوراي اسلامي روستا ادامه دارد.