سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

اعضای شورای اسلامی روستا - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اعضای شورای اسلامی روستا

دانلود

روستاهای تا 1500 نفر جمعیت، 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل. 2- روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت، 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل. این بخشنامه افزوده است: مطابق قانون، انتخابات هر تیره عشایر کوچ رو کشور عینا مطابق انتخابات شورای اسلامی روستا برگزار خواهد شد