جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

افتتاح 20 طرح عمرانی در صداوسیمای مرکز خوزستان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

افتتاح 20 طرح عمرانی در صداوسیمای مرکز خوزستان

افتتاح 20 طرح عمرانی در صداوسیمای مرکز خوزستان

افتتاح 20 طرح عمرانی رادیویی و تلویزیونی در صداوسیمای مرکز خوزستان با حضور معاون امور مجلس و استانهای رسانه ملی و رئیس مرکز تحقیقات و افکار سنجی و مدیر کل امور پژوهش استانها