سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

الگو بودن والدین برای فرزندان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

الگو بودن والدین برای فرزندان

کودکان از والدین خود تقلید می‌کنند و علی‌رغم آنکه پدر و مادر تلاش می‌کنند رفتارهای خوب را به آن‌ها آموزش دهند، ولی فرزندان شیوه و رفتار والدین را در پیش می‌گیرند.اگر پدر یا مادر نظم و انضباط را رعایت کنند فرزند آنها هم با دیدن اینکار یاد می گیرند که به تقلید از آنها نظم و انضباط را فرا بگیردو کارهایش را مرتب انجام دهد و اینچنین پدر و مادر به فرزند خود انضباط را یاد می دهند.