سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

انتخاب - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

انتخاب

کسانی که فرشته خو هستند فرشته ها را جذب می کنند و کسانی که شیطان صفت هستند شیاطین را به سوی خود می کشانند.در نتیجه ما خود تعیین کننده همی باشیم که شیطان به سراغ ما بیاید یا فرشته...اگر بخواهیم نمونه هایی از چراغ سبز نشان دادن به شیطان را نام ببریم می توان به بی ادبی . حرمت شکنی . خیانت در امانت مردم . بد زبانی در خانواده....اشاره نمود. green show can be naughty devil mention. Disrespect. Breach of trust people. Bad language .... Cited in the family.