جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

انتخابات، تبلور اراده و خواست مردم - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

انتخابات، تبلور اراده و خواست مردم

Loading the player...

انتخابات ،گزینش بهترین هاست بر اساس ضوابط مشخص شده و در قانون اساسی مردم با حضور خود در صحنه انتخابات سرنوشت خود را تعیین می کنند از سویی انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با ظوابط مندرج در قانون به عهده مردم می باشد.