جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

انتخابات یک وظیفه ملی است. - سیما - نمایش محتوا

 

 

انتخابات یک وظیفه ملی است.

انتخابات هم وظیفه ملی و هم حق ملت می باشد.جدیدترین تولیدات سیما