سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

انتخاب تغذیه ای در منزل - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

انتخاب تغذیه ای در منزل

از مصرف روغن های نیمه جامد و روغن های حیوانی پرهیز کنیم.برای اینکه همیشه سلامت باشیم باید در انتخاب تغذیه ای خود در منزل دقت نمود.

از مصرف کره تا حد امکان پرهیز کنیم.

حتما نمک مورد استفاده از نوع تصفیه شده و ید دار باشد.

از نمکدان سر سفره غذا استفاده نکنیم.

از میوه ها و سبزیجات تازه استفاده کنید.

از سوپ های خانگی استفاده کنید.

The use of semi-solid oils and animal oils avoid health Knym.bray always, we must be careful in choosing nutrition at home.

Korea refrain from consuming as much as possible.
Iodized salt to be used is a refined and.
Do not use the salt shaker on the table of food.
Use fresh fruits and vegetables.
Use of homemade soup.