سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

انتخاب های تغذیه ای مناسب در زمان خرید - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

انتخاب های تغذیه ای مناسب در زمان خرید

در هنگام خرید مواد غذایی بهتر است به نکات زیر توجه کنیم:

به ترکیبات و میزان انرژی مواد غذایی بر روی برچسب دقت کنیم .

از خرید مواد غذایی که دارای کالری بالایی هستند اجتناب کنیم..

از مواد غذایی تازه خریدار کنیم .

از خرید مواد کنسروی که دارای انرژی بالایی هستند تا تا حد امکان خودداری کنیم.

سهم بیشتری از خرید خود را به میوه ها و سبزیجات اختصاص دهیم .

برای پیشگیری از اضافه وزن خرید روغن را محدود کنیم.Nutritional choices at the time of purchase

When buying food we should note the following:
The quantity and composition of our food energy on the label carefully.
Avoid buying foods that are high in calories.
The food is fresh.
Buy canned goods that have high energy to avoid as much as possible.
A larger share of their purchases to assign fruits and vegetables.
For the prevention of overweight limit buy oil.