سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

اندیکا - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اندیکا

اندیکا از شهرستان‌های تازه تأسیس استان خوزستان و شامل سه بخش در شمال شرقی خوزستان قرار دارد. شهرستان اندیکا شامل سه بخش مرکزی، آبژدان و چلو است. مساحت آن ۲۳۰۰ کیلومتر مربع است. مرکز آن قلعه خواجه است که ۹۱۵ نفر جمعیت دارد.Indica from the newly established municipalities of the province and three in the north-eastern part of Khuzestan. Indica three central part of the city, is Bzhdan and rice. An area of 2300 square kilometers. The capital of the eunuchs Castle is 915 people.