سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

انگیزه های داخلی اعتیاد - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

انگیزه های داخلی اعتیاد

انگیزه های داخلی در اعتیاد عبارتند از: فقر مادی، فقر فرهنگی، تجدد طلبی، زندگی ماشینی فرهنگ، نژاد و مذهب، طب خانگی و طب مدرن، بیماری های اعصاب و روان، کنجکاوی و ژنتیک. فقر مادی: توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه باعث میشود دو طبقه در جامعه ایجاد شود طبقه فقیر و طبقه ثروتمند. طبقه فقیر برای فرار از زیر فشارهای فقر گاهی دست به مواد مخدر میزنند و ...اما فقر مالی دلیل صد درصد برای گرایش به مواد مخدر نمیباشد زیرا بسیاری از مردم فقیر هستند اما گرفتار مواد مخدر نمی شوند.

Internal motivation in addiction include: material poverty, cultural poverty, novelty seeking, life car? Culture, race and religion, domestic medicine and modern medicine, mental illness, curiosity and genetics. Material poverty: the unfair distribution of wealth in society will be two classes in society, the poor and the rich.