سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

اهمیت حضور مردم در انتخابات - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اهمیت حضور مردم در انتخابات

دانلود

مردم ما همیشه در صحنه حاضر بوده‌اند؛ ما به طور میانگین تقریبا هر سال یک انتخابات برگزار کرده‌ایم که مردم در آن حضور خوبی داشته‌اند مشارکت حداکثری مصونیت و اقتدار برای کشور ایجاد می‌کند که زمینه دست‌اندازی دشمنان به جمهوری اسلامی ایران را کم می‌کند. یکی از شاخصه‌های مهم دموکراسی در دنیا بحث انتخابات است به طوری که در هر کشوری به تناسب افزایش میزان مشارکت مردم رونق دموکراسی افزایش پیدا می‌کند. حضور مردم در این انتخابات، سرنوشت‌ساز است چون شرایط نظام و کشور به گونه‌ای است که نگاه همه دنیا به آن نگاه ویژه‌ای است حضور پرشور مردم در انتخابات، اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش افزایش می دهد.. حماسه از شور، اراده و وحدت یک ملت نشات می‌گیرد که همه این‌ها مختصات خلق یک حماسه هستند.