سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

اولین حمله عراق به ایران - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اولین حمله عراق به ایران

قدرت بازدارندگی امروز ما ریشه در استقامت‌ و پایداری شهدا و رزمندگان در دفاع مقدس دارد. سید نورالدین بزاز جزایری جانباز جنگ تحمیلی از خاطرات خود در دوران جنگ تحمیلی می گوید که به شما تقدیم می شود.

Today our deterrent power rooted in the strength and stability of the martyrs and holy warriors in defense. Seyed Noureddin Mercer islands from their memories of war veterans during the war that is dedicated to you.