سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

اومایم ای سگ به ای بون نبید پی ای درنه کی با پوید - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اومایم ای سگ به ای بون نبید پی ای درنه کی با پوید

انسان از گذشته تاکنون برخوردهای متفاوتی با جانداران مختلف داشته است در برهه ایی از زمان بعضی از جانداران زندگی انسان را به خطر می انداختند به همین جهت ترس باعث به وجود آمدن وسایل دفاعی شد اما کم کم انسان بر اثر نیاز بعضی از جانداران را برای ادامه زندگی با وسایلی که ساخته بود شکار می کرد .حیوانات از زمانی که در زندگی انسان جایی پیدا کردند به فرهنگ عامیانه هم راه یافتند در قصه ها ، افسانه ها ، ترانه ها و ضرب المثل ها مردم برای بیان مفاهیم مورد نظر و مقصود خود با دیگران با استفاده از نام حیوانات جمله هایی می گفتند که کم کم به صورت ضرب المثل در آمدند مانند اومایم ای سگ به ای بون نبید  پی ای درنه کی با پوید.به این معنی که این سگ به فرض از لب بام پاسبانی نمیداد چه کسی به اصطلاح از دره کنار خانه محافظت می کرد. این مثل زمانی بکار میرود که کودکی عهده دار محافظت از مکانی باشد در حالی که بزرگترها رغبتی به این کار نشان نمی دهند.